top of page
atar pb4u.jpg

הפקת ג'ינגל 

קופירייטינג הלחנה שירה ועיבוד מוסיקלי

 הפקת ג'ינגל עם קריינות

קופירייטינג הלחנה שירה עיבוד מוסיקלי וקריינות

מיתוג מוסיקלי

הלחנה ועיבוד מוסיקלי למשפט מחץ בלבד

bottom of page